Membri


Asociatia OPEN BRIDGE CONSORTIUM este deschisa oricarei persoane fizice sau juridice, din Romania sau Coreea de Sud, care doreste sa gaseasca parteneri comerciali si are drept scop promovarea schimburilor din diverse domenii de activitate (expozitii ale firmelor din Romania in Coreea de Sud, deplasari ale delegatiilor oamenilor de afaceri in Coreea de Sud, proiecte derulate prin Open Bridge Consortium in domeniul cultural, educational, sportiv, turistic etc.) dintre Romania si Coreea de Sud.

Drepturile si obligatiile membrilor aderenti (conform statut)

 • de a vota asupra oricăror probleme puse în discuţia organului deliberativ, în cadrul şedinţelor acestui organ;
 • de a participa la şedinţele Adunării Generale;
 • de a-şi exprima dezacordul faţă de hotărârile Adunarii Generale sau deciziile organului executiv;
 • de a convoca, în condiţiile prezentului statut, şedinţa Adunarii Generale;
 • de a cere, pe cheltuiala proprie, să i se pună la dispoziţie copii după actele asociatiei (hotărâri, decizii, regulamente etc.);
 • de a participa la toate acţiunile organizate de asociatie;
 • de a beneficia şi de a folosi, exclusiv în scopul îndeplinirii acţiunilor statutare ale asociatiei, mijloacele aflate în patrimoniul asociatiei;
 • de a renunţa la calitatea de membru.
 • de a accede, în urma votului Adunarii Generale, în oricare din funcţiile din cadrul organului executiv;
 • de a achita cotizaţia stabilită prin actele ASOCIAŢIEI;
 • de a se supune hotărârilor şi deciziilor organelor ASOCIAŢIEI;
 • de a nu folosi bunurile ASOCIAŢIEI în scopuri personale sau contrare hotărârilor sau deciziilor organelor ASOCIAŢIEI;
 • de a se abţine de la orice fel de declaraţii sau acţiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea ASOCIAŢIEI;
 • de a participa şi de a se implica activ în acţiunile iniţiate de asociaţie, cu excepţia membrilor de onoare;
 • de a nu iniţia acţiuni, fără împuternicire din partea unuia din organismele ASOCIAŢIEI, care ar putea implica în vreun fel Asociaţia.

Inscrierea in Open Bridge Consortium

 • Completarea fisei de inscriere si a contractului de membru pentru persoane juridice
 • Completarea fisei de inscriere pentru persoane fizice. Fisa contine datele personale si un chestionar privind scopul inscrierii in Open Bridge Consortium si modalitatile prin care puteti sprijini activitatea Asociatiei.
 • Cunoasterea prevederilor statutului Asociatiei si respectarea acestora.
 • Analiza si aprobarea fisei in Consiliul Director si inscrierea ca si membru aderent in cadrul asociatiei.

Plata cotizatiei anuale.[:]